Ekološke kmetije


Ekološke kmetije so tiste kmetije, ki razvijajo posebno obliko kmetijske pridelave, ki se imenuje ekološko kmetijstvo. Ta oblika kmetijstva daje poudarek na gospodarjenju v sožitju z naravo. Gre za način kmetovanja, ki kmetijo upošteva kot enovit in celosten sistem, v povezavi človek- živali- rastline- tla in hkrati skrbi za ravnovesje vseh teh elementov. Velik poudarek je na ohranjanju rodovitnih tal z uporabo organskih gnojil in z večanjem humusa, saj se le v taki zemlji lahko razvijejo krepke rastline, ki se s pomočjo koristnih živali lažje uprejo boleznim in škodljivcem.

Ekološke kmetije pridelujejo kakovostno krmo, ki ob ugodnih bivanjskih razmerah, ki so prilagojene potrebam živali, prispevajo k zdravju in dobremu počutju živali, kar posledično pomeni kakovostna prireja mesa, jajc in mleka.

Zaradi čedalje večjega zavedanja kupcev za okoljevarstvena, zdravstvena vprašanja ter vprašanja o zaščiti živali, se je povpraševanje po živilih pridelanih na ekološki način zelo povečalo.

Prve ekološke kmetije, ki so bile nadzorovane, so se pri nas pojavile leta 1998 in od takrat vsako leto njihovo število narašča in dandanes delež ekoloških obdelovalnih površin obsega 4% vseh slovenskih kmetijskih površin. K temu je pripomogla tudi finančna pomoč in spodbuda s strani države.

S pomočjo odkrivanja starih znanj in dela prihajajo ekološki kmetje, ki morajo pri svojem delu upoštevati zakone narave do novih spoznanj, ki so ugodna in pripomorejo h kakovostnejšemu ekološkemu kmetijstvu.

Posebne nadzorne službe najmanj enkrat letno kontrolirajo ekološke kmetije, živila in pridelke. Te službe so neodvisne od ekoloških kmetov in združenj. Poleg same kmetije kontrolorji pregledajo tudi skladišča, hleve, obdelovalne površine in celotno dokumentacijo. Če je kontrola ocenjena pozitivno, dobi kmetija poseben certifikat.


Kategorije